kinderkoor koorschool delft Bieslandhof 2019

Muziek maakt slim en zingen is gezond

Wetenschappelijke studies bewijzen het keer op keer. Maar boven alles is zingen gewoon leuk! En vooral als je het samen doet. Samen liederen instuderen en een prachtig concert geven, zorgen dat het publiek heel hard voor je klapt!

Muziek en ervaringen die je levenslang niet meer vergeet.

 Klassiek zangonderwijs

Wat betekent dat?

Uitgangspunt is een natuurlijk stemgebruik, waarbij het kind de eigen stem volledig leert kennen en benutten op basis van de klassieke stemtechniek.

We werken dus niet met microfoons, maar ook voor zangstijlen die dat wel doen, is een klassieke scholing een prima basis.

Koorklassen

Het zingen start in de koorklassen. Kinderen die meer willen, kunnen naar de Plusklas.

In overleg met kind en ouders/verzorgers maken we steeds de beste keuze op maat voor elk kind.

Delfts Kinderkoor & Delfts Jeugdkoor

Nieuw vanaf winter 2021, voor gevorderde solfège-leerlingen:

twee Delftse concertkoren.