Huisregels

Voor de leslocatie in de Oud-Katholieke kerk aan het Bagijnhof in Delft hanteert Koorschool Delft de volgende huisregels.

Leerlingen en cursisten zijn tijdens de les welkom in de kerk, maar niet achter de communiebank en niet op het orgelbalkon.

Leerlingen en cursisten die worden opgehaald, kunnen wachten in de Nicolaaszaal (de ruimte vóór de kerk).

Ouders/verzorgers kunnen tijdens de lessen wachten in de Nicolaaszaal, niet in de kerk.

Jassen worden opgehangen in de garderobe van de kerk, te bereiken via de hal, en mogen niet worden meegenomen de kerk in.

Tassen mogen worden meegenomen de kerk in.

Etens- en drinkwaren mogen niet worden meegenomen de kerk in. Deze mogen wel worden genuttigd in de Nicolaaszaal. Afval dient te worden weggegooid in de vuilnisbak die in de keuken staat.

Koorschool Delft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal van goederen uit ruimten van de leslocatie.

De piano in de Nicolaaszaal mag niet worden bespeeld.

(Let op: Parkeren van auto’s op het Bagijnhof is alleen voor vergunninghouders.)

Binnenkort: OPEN LESSEN KOORKLASSEN

De open lessen staan weer voor de deur. Kinderen van 4 t/m 18 jaar zijn van harte welkom om een keertje mee te zingen in één van de koorklassen die passen bij hun leeftijd. In de koorklassen leren kinderen mooie, leuke, grappige en ontroerende liederen zingen. Ze leren hun stem goed gebruiken en leren ook noten lezen. De lessen worden besloten met de leukste zangspelletjes. Kinderen die al verder gevorderd zijn en noten kunnen lezen, mogen komen kijken bij het Delfts Kinderkoor.

 

Op maandag 27 juni zijn de open lessen:

- Primeklas, 15:45-16:30 uur, voor kinderen in groep 1 en 2

- Kwintklas, 17:00-18:00 uur, voor kinderen in groep 5 t/m 8

- Octaafklas, 18:10-19:10 uur, voor kinderen vanaf de brugklas

 

Op dinsdag 28 juni zijn de open lessen:

- Secundeklas, 16:00-16:45 uur, voor kinderen in groep 3

- Tertskas, 17:00-18:00 uur, voor kinderen in groep 4

Voor kinderen die al wat verder gevorderd zijn en al van blad kunnen zingen, is de open les van het Delfts Kinderkoor, op donderdag 30 juni, van 17:15 tot 18:15 uur. Je hoeft je niet van tevoren op te geven.

X